จ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป้วยเอดส์ งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559  
 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี กำหนดจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป้วยเอดส์ งวดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559 โดยในช่วงเช้า เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี มีหมู่ที่ 1 2 3 4 6 7 12 และ 15 และในช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองกาดำ มีหมู่ที่ 5 8 9 10 11 13 14 16 และ 17

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.พ. 2559 เวลา 09.59 น. โดย คุณวุฒิภัทร นิยมดุสดี

ผู้เข้าชม 191 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย