โครงการเกษตรถูกวิธี ชีวีปลอดภัย  
 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2556  กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี ร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกมะม่วงและพืชผัก  วังไม้ตอก  หมู่ที่ 10  ตำบลพันชาลี  อำเภอวังทอง  จังหวัดพิษณุโลก และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพันชาลี  และบ้านสุพรรณพนมทอง  จัดทำโครงการเกษตรถูกวิธี  ชีวีปลอดภัย  โดยมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 13.59 น. โดย คุณวุฒิภัทร นิยมดุสดี

ผู้เข้าชม 359 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย