หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
   
 
 
 
 


นายสมบูรณ์ กูดน้อย
นายก อบต.พันชาลี
 


นายวิรัช ยกให้
รองนายก อบต.พันชาลี


นายสุชาติ พินิจ
รองนายก อบต.พันชาลี
 


นายยิ้ม สาดา
เลขานุการนายกฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-9727082