องค์การบริหารส่วนตำบล พันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
e
Service
หรือ
เข้าสู่ระบบด้วย LINE
ติดต่อ
  • โทรศัพท์ :
  • 055-009-918
  • E-Mail :
  • phanchalee@phanchalee.go.th
  • Line :
  • @obtpanchalee
เวลาทำการ
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น
(หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
สำหรับเจ้าหน้าที่
จัดการระบบ e-Service
คู่มือการใช้งาน e-Service
สำหรับประชาชน