องค์การบริหารส่วนตำบล พันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
กำลัง scan virus