องค์การบริหารส่วนตำบล พันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
 • 1.)
  ภ.ป.๓ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีป้ายประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต.พันชาลี)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย สาขาวังทอง
  เลขที่ 602-6-01870-0
  ชื่อบัญชี : อบต.พันชาลี