หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล โดยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พล.ถ.77-012 หมู่ที่ 6 บ้านหนองงา ตำบลพันชาลี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบเลขที่ ท.1.-03 ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลีกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 เม.ย. 2567 ]จ้างพิมพ์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2567 ]จ้างซ่อมแซมซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์จากเหตุวาตภัย จำนวน ๑ ซุ้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 เม.ย. 2567 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางเคพซีล โดยการปูผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง พล.ถ.77-012 หมู่ที่ 6 บ้านหนองงา ตำบลพันชาลี ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 4,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบเลขที่ ท.1.-03 ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย และตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลีกำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 เม.ย. 2567 ]จ้างขุดลอกบึงเตย หมู่ที่ ๖ บ้านหนองงา (ข้อบัญญัติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 เม.ย. 2567 ]จ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบของระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหิน (ข้อบํญญัติฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุจราจร (กระจกโค้งมน) พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 เม.ย. 2567 ]จ้างเหมาโดยการปรับปรุงขยายห้องทำงานกองการศึกษาฯ ภายในอาคารองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 เม.ย. 2567 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2567 ]

(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 62