หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง จำนวน ๓ รายการ [ 11 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานสำนักงานปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2563 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ย. 2563 ]ซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2563 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง wonglebO;กองช่างwonglebC; โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ย. 2563 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง wonglebO;รหัส ๔๗๔-๖๑-๐๐๑๑wonglebC; โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 ก.ย. 2563 ]จ้างจัดทำป้ายทำเนียบพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2563 ]

  (1)     2      3