หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ อปพร. ตำบลพันชาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองขาม (ข้อบัญญัติฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]จ้างทำป้ายในการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉเลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2564 ]จ้างถ่ายเอกสารประกอบการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟ รหัสพัสดุ ๔๙๖-๖๐-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.ค. 2564 ]จ้างฉีดพ่นน้ำยากำจัดแมลงนำโรคในคอกสัตว์ โค กระบือ ในพื้นที่ตำบลพันชาลี ตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันโรคลัมปีสกิน ในโค กระบือ พื้นที่เสี่ยงตำบลพันชาลี ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมประตูรั้วสแตนเลสองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มิ.ย. 2564 ]อุปกรณ์กีฬาหมู่บ้าน / ชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ [ 30 มิ.ย. 2564 ]จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการในองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 มิ.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 8