หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๗ บ้านสุขพรรณพนมทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชนตำบลพันชาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลพันชาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลพันชาลี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 มี.ค. 2566 ]จ้างจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) เรื่องกำหนดเขตควบคุมไฟป่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 มี.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี หมายเลขครุภัณฑ์ 283-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ของสำนักปลัด จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 40