หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจหาสารเคมีตกค้างในเลือด ตามโครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอกโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวแคพซีล หมู่ที่ 10 บ้านวังไม้ตอก (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมถนนลาดยางผิวเเคพซีล หมู่ที่ 6 บ้านหนองงา (เงินสะสม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอกโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอกโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 9 พ.ค. 2565 ]จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๑๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาิ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 พ.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 23