หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
   
 
 
 
 


นายสำรวย ราชสมณะ
ประธานสภา
 


นายคู่ กล่ำงิ้ว
รองประธานสภา


สิบตำรวจโท ดำรงค์ กองลับ
เลขานุการสภา
 
 


นางอาภา สาดา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่1


นางไข่ คำชนแดน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่2


นายเชษฐา พิมพาแต่ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่2


นายสุเทพ เหลามี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่3


นายอุทัย พลายเนาว์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่3


นางลำพร ผูกเหมาะ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่4


นายสำราญ จันทร์กอโต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่4


นายอนันต์ ธูปเกิด
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่5


นายบรรลือศักดิ์ บุญมา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-9727082