หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
   
 
 
 
 
 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

วันที่ 11  มิถุนายน 2562  นายสมบูรณ์  กูดน้อย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี  เป็นประธานเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี ประจำปีงบประมาณ 2562 วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม  ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี โดยการใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หลักคุณธรรมจริยธรรมสำหรับการทำงานให้งานสำเร็จและชีวิตมีสุข  เรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานเพื่อความโปร่งใส  ซึ่งจะทำให้มีความรู้และแนวคิดที่จะเป็นเกราะในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  รวมทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปลูกฝังวินัยในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  โดยมีพระอาจารย์โอชา  ติกฺขวีโร  และนายพฤณท์  คำปัญญา  เป็นวิทยากรในการบรรยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2562 เวลา 15.51 น. โดย คุณวุฒิภัทร นิยมดุสดี

ผู้เข้าชม 140 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-9727082