หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
   
 
 
 
 

 
งานรณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟาง และตอซังพืช  
 

งานรณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟาง และตอซังพืช
----------------------------------------------
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 10.00น สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก จัดกิจกรรม งานรณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช โดยมีนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ไถกลบตอซัง งดเผาฟางและตอซังพืช โดยมีนายนิพนธ์ อุดปวง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 8 นายเอนก ดีพรมกุลผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ข้าราชการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกให้การต้อนรับ ในการนี้นายเอนก ดีพรมกุล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ได้กล่าวรายงาน และนายณรงค์ ชัยจำรัส นายอำเภอวังทอง กล่าวต้อนรับ
ภายในงานมีการจัดกิจกรรม นิทรรศการ ของหน่วยงานการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น สารเร่ง พด.ต่างๆและน้ำหมักชีวภาพ ให้ความรู้การไถกลบตอซังงดเผาฟางและต่อซังพืช และการสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ พด.2 การสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากสารเร่งซุปเปอร์ พด.1วัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่องดเผาฟางและตอซังพืชโดยการแนะนำส่งเสริม สาธิต รณรงค์ให้ไถกลบลงไปในดิน เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดิน เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุ เพิ่มธาตุอาหารพืชในดิน ให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ ลดต้นทุนการผลิตในด้านการใช้ป๋ยเคมี สารเคมีกำจัดวัชพืช และการตัดวงจรวัชพืชไปได้อีกทางหนึ่งด้วยเนื่องจากการเผาตอซังก่อให้เกิดควันและขี้เถ้าฟุ้งกระจายไปในอากาศเป็นบริเวณกว้างสร้างปัญหามลพิษทางอากาศก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้อาศัยโดยรอบ และลดทัศนวิสัยการมองเห็นอันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุด้านการคมนาคมขนส่งได้ ดังนั้น แนวทางการจัดการวัสดุเหลือใช้ที่ดีแนวทางหนึ่ง ได้แก่ การไถกลบตอซัง ซึ่งนอกจากจะช่วยลดปัญหาการเผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแล้ว ยังเป็นการเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้กับดินได้โดยตรง สามารถปรับปรุงโครงสร้างดินเป็นการหมุนเวียนธาตุอาหารกลับคืนสู่ดินมีผลให้การเจริญเติบโต และผลผลิตพืชเพิ่มขึ้น โดยมีเกษตรกรผู้นำท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 300 ราย ณ แปลงสาธิตบ้านพันชาลี หมู่ที่ 2 ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
.........................
Cr. สถานีพัฒนาที่ดิน พิษณุโลก

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ม.ค. 2563 เวลา 15.59 น. โดย คุณวุฒิภัทร นิยมดุสดี

ผู้เข้าชม 33 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/20

ลำดับภาพที่ 2/20

ลำดับภาพที่ 3/20

ลำดับภาพที่ 4/20

ลำดับภาพที่ 5/20

ลำดับภาพที่ 6/20

ลำดับภาพที่ 7/20

ลำดับภาพที่ 8/20

ลำดับภาพที่ 9/20

ลำดับภาพที่ 10/20

ลำดับภาพที่ 11/20

ลำดับภาพที่ 12/20

ลำดับภาพที่ 13/20

ลำดับภาพที่ 14/20

ลำดับภาพที่ 15/20

ลำดับภาพที่ 16/20

ลำดับภาพที่ 17/20

ลำดับภาพที่ 18/20

ลำดับภาพที่ 19/20

ลำดับภาพที่ 20/20
<<
>>
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-9727082
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10