หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
   
 
 
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   กำหนดจ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ งวดประจำเดือนตุลาคม 2562   10 ต.ค. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542   23 ก.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   จ่ายเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ งวดประจำเดือนสิงหาคม 2562   5 ส.ค. 2562 64
ข่าวประชาสัมพันธ์   คำแนะนำโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   2 ก.ค. 2562 33
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี 2561 อบต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก   28 มิ.ย. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2562   27 มิ.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปีงบประมาณ 2562   27 มิ.ย. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560- 30 กันยายน 2561   27 มิ.ย. 2562 24
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้เงินประจำปี 2562 ไตรมาสที่ 1 - 3    27 มิ.ย. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน   24 มิ.ย. 2562 27
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-9727082