หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
ประกาศ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เรื่อง ประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 [ 15 ส.ค. 2560 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เรื่อง การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 [ 17 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาาลี เรื่อง ประกาศการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น [ 10 พ.ค. 2559 ]  อ่าน : 9  
 
   1     (2)