หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
 
รายงานอื่นๆ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 23 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
รายงานการควบคุมภายใน ประจำปี พ.ศ.2562 [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่นตำบลพันชาลี ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ2563 ไตรมาส 2 [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรอบ 6 เดือน(ต.ค.62 - มี.ค.63) [ 30 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 6  
 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 2 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 29 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 9  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 8  
 
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 12 เดือน [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 18 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 4  
 
  (1)     2