หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  การคมนาคม มีถนนลาดยางเป็นถนนสายหลักซึ่งใช้เป็นเส้นทางเข้าไปสู่หมู่บ้านเชื่อมต่อ เขตอำเภอเนินมะปรางและตำบลท่าหมื่นราม และมีถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง เป็นถนนสายซอยภายในหมู่บ้าน
 
 
 
  แหล่งน้ำธรรมชาติ
 
ลำน้ำ , ลำห้วย จำนวน 4 สาย
 
บึง , หนองอื่น ๆ จำนวน 12 สาย
  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
 
ฝาย จำนวน 8 แห่ง
 
บ่อน้ำตื้น(ที่ใช้การได้) จำนวน 648 แห่ง
 
บ่อโยก จำนวน 37 แห่ง
 

พื้นที่ป่าในเขตตำบลพันชาลี ส่วนใหญ่จะเป็นป่าไม้เบญจพรรณ
ซึ่งมีอยู่บริเวณ หมู่ที่ 8,17,13,14 โดยมีพื้นที่ประมาณ 7,100 ไร่ และมีลักษณะของป่าอีกชนิดหนึ่งคือ พื้นที่ป่าที่เกษตรปลูกขึ้นเองโดยไม้ที่ปลูกส่วนใหญ่จะเป็นไม้จำพวก ไม้สัก ไม้ยูคาลิปตัส สะเดา เป็นต้น โดยมีพื้นที่ประมาณ 458 ไร่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-9727082