หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ข้อมูลพื้นฐาน
General
เกี่ยวกับ อบต.
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
ระเบียบ
Rules
แผน
Planning
สนทนา
Webboard
ติดต่อ อบต.
Contact Us
 
 
   
 
 
 
 


สิบตำรวจโท ดำรงค์ กองลับ
ปลัด อบต. พันชาลี
 
 


นายวิเชียร พรดิลกธรรม
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นายวุฒิภัทร นิยมดุสดี
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ


นางสาวน้ำฝน ทรัพย์วิชา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายประสาน ดีปา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นายชัยวัฒน์ ดิลกเมธานนท์
นิติกรชำนาญการ


นายมงคล ทรวงประเสริฐ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวกฤษณี พรมมาหล้า
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 081-9727082